Türkiye'de Çocuk Sağlığı

Bir ülkenin en önemli gelişmişlik göstergelerinden biri o ülkenin Bebek Ölüm Hızının düşüklüğüdür. Bebek Ölüm Hızı (BÖH), her yıl canlı doğan bin bebekten kaçının bir yaşını doldurmadan öldüğünü gösterir. BÖH, gelişmiş ülkelerde binde 10 un altındadır. Bu ülkelerdeki bebek ölümlerinin başlıca nedenleri de doğumsal veya metabolik hastalıklar gibi önlenemeyen hastalıklar veya kazalar sonucu ölümlerdir. Ülkemizde BÖH, 2017 yılı itibariyle binde 9.2 dir. Başka bir deyişle ülkemizde her yıl doğan 1000 bebekten 11 tanesi bir yaşına ulaşamadan hayatını kaybetmektedir. Bu oran, ne yazık ki, pek çok Asya ve hatta Afrika ülkesinden bile yüksektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve çağdaş ülkelerin örnek alınmasıyla BÖH hızı da giderek düşmektedir. Ancak, ülke ekonomisinin yeterince düzelememesi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin ülke geneline eşit olarak dağıtılamaması, herkesin sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamaması sonucunu doğurmuş ve ülkemizin hakkı olmayan oranda yüksek BÖH na sahip olmasına neden olmuştur. Bursa ilinde bebek ölüm hızı 2017 yılında binde 9.2 olarak hesaplanmıştır. Başka bir değişle her yıl dünyaya gelen her 1000 bebekten 9'u bir yaşına ulaşamadan hayatını kaybetmektedir. AB ülkelerinde bu oranın binde 4.71 olduğu dikkate alındığında ilimizin gerçek bir Avrupa kenti olduğu kanıtlanır.

Ülkemizde bebek ölümlerinin en önemli nedenleri, zatürre, ishal gibi tedavi edilebilen hastalıklar, aşı ile önlenebilen bulaşıcı hastalıklar ve doğumsal hastalıklardır.

Bütçeden sağlığa ayrılan payın arttırılması, sağlık hizmetlerinden herkesin eşit şekilde yararlanabilmesi, aşılamanın tam ve ücretsiz yapılması, sağlık konusunda yanlış bilgilendirilmelerin önlenmesi ve anne babaların sürekli eğitimi gibi konulara önem verildikçe ülkemizdeki bebek ölümlerinin gelişmiş ülkeler düzeyine inmesi olası hale gelecektir.

Sağlıklı bebekler sağlıklı toplumun temelidir. Koruyucu hekimlik toplum sağlığı için büyük önem taşır. Koruyucu hekimliğin ilk aşamasında bebek daha doğmadan önce, çiftler anne baba olmaya karar verdiği andan itibaren, bebeğin doğumunda ve bebek doğduktan hemen sonra sağlık kontrolleri yapılır. Bu kontrollerde bebeğin gelişimi, beslenmesi sağlık durumu değerlendirilir. Aşıları yapılarak hastalıkların biyolojik başlangıcı önlenmeye çalışılır. İkinci aşamada, yine peryodik kontroller ve gerekli tanısal yöntemlerle hastalık belirtileri ortaya çıkmadan tanınmaya çalışılır. Üçüncü aşamada ise, erken tanı konan hastalık uygun şekilde tedavi edilmeye çalışılır. Dördüncü aşamada ise, hastalık sonucu sakatlık kaldıysa rehabilitasyon yöntemleriyle yaşam kalitesi yükseltilir.

Copyright © 2010 Endomed
Çekirge Cad. No:57 (Kültürpark Karşısı) BURSA