postheaderıcon Özürlülere Diş Tedavisi

Tıp merkezimizde gerektiğinde ameliyathanede anestezi uzmanı eşliğinde  sedasyon altında özürlülere diş tedavisi uygulanabilmektedir.

Tedavi bedelleri devlet tarafından ödenen özürlü çocukların diş ağrısı, apse yapıp şişmesi gibi durumlarda gerekli her müdahele yapılmaktadır.

Sadece özürlülerde değil korkan, ağlayıp ağzını açmak istemeyen çocuklarda da gene anestezi uzmanı ile sedasyon verip hastaların tedavileri yapılır.

Sevk ile gelen hastalarda devletin ödediği bedelden fark alınmaz.