postheaderıcon Menoraji

Doğurganlık çağındaki kadınların % 10-15 inde görülen bir rahatsızlıktır. Adet kanamalarının düzenli aralıklarla ancak 7 günün üzerinde sürmesi ve fazla kanama olmasına menoraji diyoruz. Kanama şikâyetleri çok çeşitlidir. Bu yazımda sadece menorajiden söz etmek istiyorum. Normal adet siklusu bir adetin başlangıcından diğer adetin başlangıcına kadar olan gün sayısıdır. Bu da ortalama 28 gündür. Ama 22 gün ile 35 gün arasında düzenli olan kanamaları da normal adet kabul ediyoruz. Böyle düzenli adet gören fakat kanamaları fazla veya 7 günden uzun süren durumlara menoraji diyoruz. Menoraji genel populasyonda 36 yaşa kadar % 10-12, 36 yaşlarından sonra daha sık % 23-24 görülmektedir.

Menoraji kadınlardaki aneminin (kansızlık) başta gelen nedenlerindendir. Her ay 60 -70 cc? yi aşan bir kanama aylar ilerledikçe giderek artan anemiye neden olmaktadır.

Menoraji nedenlerini şöyle sayabiliriz;

UTERUSA AİT OLANLAR:

 • Polip
 • Myom
 • Adenomiyozis
 • Enfeksiyon
 • Malignite

SİSTEMİK HASTALIKLAR:

 • Kanama pıhtılaşma bozuklukları
 • Hipotiroidizm
 • Diyabet
 • Obezite
 • Kronik organ hastalıkları
  • Kalp
  • Karaciğer
  • Böbrek
 • Sistemik lupus eritamatosus

TEDAVİYLE İLİŞKİLİ OLANLAR:

 • Anti Koagülan tedavi
 • Aspirin
 • RİA

SEBEBİ BİLİNMEYENLER:

 • Fibrinoliz artışı
 • Prostaglandin E2 nin aşırı üretim
 • Prostaglandin E2 eksikliği
 • Endometrium rejenerasyonunda gecikme


TANI:

Anamnez, Her hastalıkta olduğu gibi menorajide de dikkatli, anamnez çok önemlidir. Sadece jinekolojik ve obstetrik anemnezle kalmayıp ailesel kanamalı hastalıkları tiroid hastalıkları, yanlış ilaç kullanımı özellikle doğum kontrol hapları RİA sorulmalıdır.

Fizik Muayene, Laboratuar tetkikleri, Görüntüleme: USG-MR-Tomografi-Histeroskopi, Biyopsi sonuçları ile konur.

TEDAVİ:

Tanıya yöneliktir.

MEDİKAL TEDAVİLER

 • Hormonlar Hormon içeren RİA?lar
 • Doğum kontrol hapları
 • Nonsteroid antientlamatuar ilaçlar

CERRAHİ TEDAVİLER

 • Endometrial küretaj
 • Endometrial Ablazyon
 • Myomektomi
 • Histerektomi

Tedavide hastanın yaşı, sosyal durumu doğumları göz önüne alınır. Genç hastaya daha konservatif tedavi, 40 yaşını geçmiş doğum sayısı yeterli hastalara (tıbbi tedaviye cevap vermiyorsa) cerrahi tedavi uygulanır.